RedMAG - koncertní agentura

Kontakt:
Redmag - Ferdinand Kutner
jednatel
Panská 10, 110 00 Praha 1
tel.:  +420 777 277 779
ferdinand.kutner@redmag.cz

Reklama a tisky

Skupinám a jejich managementu nabízíme  kompletní grafické, tiskové a produkční služby, merchandising, tvorbu textů, správu webů a pomoc s organizací koncertů po celé České republice.

Kontakt - reklama a tisky:

Daniel Kočí 
Tel.: +420 221 602 370
E-mail: dan@ppa.cz
ICQ: 11363047

Progres Partners Advertising, s.r.o.
Opletalova 55, 110 00  Praha 1
E-mail: info@ppa.cz
Tel.: +420 224 218 403
Fax: +420 224 218 312
www.ppa.cz
www.veletrhyavystavy.cz